Άμεση κάλυψη των αναγκών σας σε οικοδομικά υλικά!
 
 
 
 
 

Σίδερα μπετού - Πλέγμα | Γλυφάδα

 

Σίδερα Οπλισμού Σκυροδέματος

 
Οι ράβδοι οπλισμού διακρίνονται για τις εξαιρετικές ιδιότητες αντοχής, ολκιμότητας, ευκαμψίας και συγκρισιμότητας σύμφωνα με τους κανονισμούς.
Σίδερα Φ8 4m και Φ10 3m.

Δομικά Πλέγματα

 
Δομικά (κοινά) πλέγματα παράγονται από συγκολλημένα σύρματα για χρήση σε επιφανειακούς φορείς Δομικό πλέγμα Τ-92 που χρησιμοποιείται στο μπετό.
Πλέγμα