Άμεση κάλυψη των αναγκών σας σε οικοδομικά υλικά!
 
 
 
 
 

Αδρανή υλικά | Γλυφάδα

 
Τα αδρανή υλικά είναι λατομικά προϊόντα τα οποία κατά την ανάμιξή τους με συγκολλητικές κονίες δεν αντιδρούν χημικά μεταξύ τους αλλά παράγουν ένα νέο χρήσιμο και εύπλαστο υλικό.Τα αδρανή υλικά χρησιμοποιούνται ευρέως στον κατασκευαστικό κλάδο είτε αυτούσια ή ως βασικό συστατικό των περισσότερων δομικών υλικών.
Ως αδρανή υλικά θεωρούνται η άμμος μπετού, η ποταμίσια άμμος, το χαλίκι, το γαρμπίλι (ψιλό χαλικάκι) και το σκύρο (πολύ χοντρό χαλίκι).
Στο κατάστημά μας στη Γλυφάδα, διαθέτουμε όλα τα αδρανή υλικά (άμμο, χαλίκι, γαρμπίλι, σκύρο) σε σακιά και BigBags.
 
 
Γαρμπίλι Σακουλάκι
 
Γαρμπίλι Σακουλάκι
 
 
 
Τσιμέντο Λευκό ΗΡΑΚΛΗΣ
 
Τσιμέντο Λευκό ΗΡΑΚΛΗΣ
 
 
 
Χαλίκι Σακουλάκι
 
Χαλίκι Σακουλάκι
 
 
 
Τσιμέντα
 
Τσιμέντα
 
 
 
Μάρμαρο
 
Μάρμαρο
 
 
 
Γαρμπίλι BIG BAG
 
Γαρμπίλι BIG BAG
 
 
 
Ασβέστης BIG BAG
 
Ασβέστης BIG BAG
 
 
 
ΑΜΜΟΣ BIG BAG
 
ΑΜΜΟΣ BIG BAG
 
 
 
ΑΜΜΟΣ Σακουλάκι
 
ΑΜΜΟΣ Σακουλάκι
 
 
 
Ασβέστης
 
Ασβέστης
 
 
 
Άμμος Θαλάσσης – Ποταμίσια
 
Άμμος Θαλάσσης – Ποταμίσια
 
 
 
Άμμος Θαλάσσης – Ποταμίσια
 
Άμμος Θαλάσσης – Ποταμίσια
 
 
 
Τσιμέντα HERACLES
 
Τσιμέντα HERACLES
 
 
 
Τσιμέντα HERACLES
 
Τσιμέντα HERACLES